Witamy na oficjalnej stronie pływalni "ZŁOTA RYBKA"
przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków
w Tomaszowie Mazowieckim

Witamy na stronie pływalni
"ZŁOTA RYBKA"
przy Szkole Podstawowej nr 10
im. Tomaszowskich Olimpijczyków
w Tomaszowie Mazowieckim.

Zależy nam na bezpieczeństwie osób korzystających z basenu, dlatego dwa razy w miesiącu, przez firmę SGS Polska Spółka z o.o, przeprowadzamy wewnętrzne badania jakości wody.
Każdorazowo sprawozdania oraz komunikat z badań jakości wody wywieszane są na tablicy, na korytarzu suchej stopy. 
Badania wody przeprowadzane są we wszystkich nieckach: basenowych pod względem:

  • Mętności,
  • Utlenialności z KMnO4,
  • Azotanów,
  • Liczby mikroorganizmów w 36 +/- 2oC po 48 h,
  • Liczby Pseudomonas aeruginosa,
  • Liczby Legionella sp.,
  • Liczby Escherichia coli.
  • Gronkowce koagulazododatnie
 
 
Tabela wyników badania wody

 

L.p. Niecka Data badania Wynik badania

UWAGI

1 sportowa 18.02.2020 zgodnie z normą  
2 rekreacyjna 18.02.2020 zgodnie z normą  
3 brodzik 18.02.2020 zgodnie z normą  
4 cyrkulacja -
sportowy
02.02.2020 zgodnie z normą  
5

cyrkulacja - rekreacyjny

02.02.2020 zgodnie z normą  
6 cyrkulacja - brodzik 02.02.2020 zgodnie z normą  
7 natryski 16.12.2019 zgodnie z normą